Best 81 of C. G. Jung quotes - MyQuotes

Follow
C. G. Jung
By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

It is true that widely accepted ideas are never the personal property of their so-called author; on the contrary, he is the bond-servant of his ideas. Although they come into being at a definite time, they are and have always been timeless; they arise from that realm of procreative, psychic life out of which the ephemeral mind of the single human being grows like a plant that blossoms, bears fruit and seed, and then withers and dies. Ideas spring from a source that is not contained within one man's personal life. We do not create them; they create us.

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

Avšak jako tvůrčí člověk je jedinec vystaven tomu, že není svobodný, nýbrž jej poutá a pudí démon.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

They do not realize that a myth is dead if it no longer lives and grows. Our myth has become mute, and gives no answers.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

It is the truth, a force of nature that expresses itself through me – I am only a channel – I can imagine in many instances where I would become sinister to you. For instance, if life had led you to take up an artificial attitude, then you wouldn't be able to stand me, because I am a natural being. By my very presence I crystallize; I am a ferment. The unconscious of people who live in an artificial manner senses me as a danger. Everything about me irritates them, my way of speaking, my way of laughing. They sense nature.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Náboženské symboly jsou fenomény života, prostě skutečnostmi, nikoli názory. Když církev po takovou a takovou dobu lpí na tom, že Slunce obíhá kolem Země, ale v 19. století toto hledisko opouští, pak se může v tomto ohledu odvolat na psychologickou pravdu, že pro miliony lidí vskutku Slunce obíhalo kolem Země a teprve v 19. století dosáhlo větší množství lidí takové jistoty intelektuální funkce, že mohli uznat důkazy o planetární povaze Země. Bohužel neexistuje žádná pravda bez lidí, kteří ji chápou.

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

A group experience takes place on a lower level of consciousness than the experience of an individual. This is due to the fact that, when many people gather together to share one common emotion, the total psyche emerging from the group is below the level of the individual psyche. If it is a very large group, the collective psyche will be more like the psyche of an animal, which is the reason why the ethical attitude of large organizations is always doubtful. The psychology of a large crowd inevitably sinks to the level of mob psychology. If, therefore, I have a so-called collective experience as a member of a group, it takes place on a lower level of consciousness than if I had the experience by myself alone.

By Anonym 20 Sep

C. G. Jung

Where your fear is, there is your task.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

The book [Joyce's "Ulysses"] can just as well be read backwards, for it has no back and no front, no top and no bottom. Everything could easily have happened before, or might have happened afterwards. You can read any of the conversations just as pleasurably backwards, for you don't miss the point of the gags. Every sentence is a gag, but taken together they make no point. You can also stop in the middle of a sentence--the first half still makes sense enough to live by itself, or at least seems to. The whole work has the character of a worm cut in half, that can grow a new head or a new tail as required.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

For the alchemist the one primarily in need of redemption is not man, but the deity who is lost and sleeping in matter. Only as a secondary consideration does he hope that some benefit may accrue to himself from the transformed substance as the panacea, the medicina catholica, just as it may to the imperfect bodies, the base or "sick" metals, etc. His attention is not directed to his own salvation through God's grace, but to the liberation of God from the darkness of matter.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

There is, however, a strong empirical reason why we should cultivate thoughts that can never be proved. It is that they are known to be useful. Man positively needs general ideas and convictions that will give a meaning to his life an d enable him to find a place for himself in the universe. He can stand the most incredible hardships when he is convinced that they make sense; he is crushed when, on top of all his misfortunes, he has to admit that he is taking part in a "tale told by an idiot.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

The mass State has no intention of promoting mutual understanding and the relationship of man to man; it strives, rather, for atomization, for the psychic isolation of the individual.

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

Člověk se přirozeně nemůže od dětství osvobodit, aniž by se jím podrobně nezabýval, jak již dlouho víme z Freudových výzkumů. Čistě intelektuálním věděním přitom nelze ničeho dosáhnout. Účinné je pouze rozpomenutí se, které je zároveň znovuprožitím. Mnohé zůstane nevyřešené díky rychlému plynutí let a přemáhajícímu proudu věmů z právě odhalovaného světa. Od toho se člověk neosvobodil, nýbrž jenom vzdálil. Vrátí-li se tedy z pozdějších let zpátky k dětským vzpomínkám, nalezne tam ještě živé části vlastní osobnosti, které se ho pevně chytí, připojí se k němu a prosytí jej znovu pocitem dřívějších let. Tyto části jsou ale dosud ve stavu dětství, a proto silné a bezprostřední. Pouze jsou-li opět spojeny s dospělým vědomím, mohou pozbýt svůj infantilní apekt a mohou být upraveny. Vždy musí být nejprve prozkoumáno toto "osobní nevědomí", to znamená musí dojít k jeho uvědomění, jinak nelze otevřít vstup ke kolektivnímu nevědomí.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

There are people, of course, who think it unscientific to take anything seriously; they do not want their intellectual playground disturbed by graver considerations. But the doctor who fails to take account of man's feelings for values commits a serious blunder, and if he tries to correct the mysterious and well-nigh inscrutable workings of nature with his so-called scientific attitude, he is merely putting his shallow sophistry in place of nature's healing processes.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

I myself recently dreamed that a UFO came speeding towards me which turned out to be the lens of a magic lantern whose projected image was myself; this suggested to me that I was the figure, himself deep in meditation, who is produced by a meditating yogi.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

...the mind that is collectively orientated is quite incapable of thinking and feeling in any other way than by projection.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

The stone has no uncertainties, no urge to communicate, and is eternally the same for thousands of years, while I am only a passing phenomenon which bursts into all kinds of emotions, like a flame that flares up quickly and then goes out.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

We cannot change anything unless we accept it. Condemnation does not liberate; it oppresses.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

Stín odpovídá negativní jáské osobnosti, zahrnuje tedy všechny ty vlastnosti, jejichž existence je trýznivá a politováníhodná. V tomto případě jsou stín a anima, protože jsou oba nevědomí, spolu kontaminovány, což sen znázorňuje jako "manželství". Jestliže je existence animy (nebo stínu) uznána a nahlédnuta, dojde k oddělení obou postav, jako se to stalo v našem případě. Přitom stín je rozpoznán jako příslušný k já, anima ale jako nikoli příslušná k já.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

The relationship between doctor and patient, especially when a transference on the part of the patient occurs, or a more or less unconscious identification of doctor and patient, can lead to parapsychological phenomena. I have frequently run into this. One such case which was particularly impressive was that of a patient whom I had pulled out of a psychogenic depression. He went back home and married; but I did not care for his wife. The first time I saw her, I had an uneasy feeling. Her husband was grateful to me, and I observed that I was a thorn in her side because of my influence over him. It frequently happens that women who do not really love their husbands are jealous and destroy their friendships. They want the husband to belong entirely to them because they themselves do not belong to him. The kernel of all jealousy is lack of love.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

The goal and meaning of individual life (which is the only real life) no longer lie in individual development but in the policy of the State, which is thrust upon the individual from outside and consists in the execution of an abstract idea which ultimately tends to attract all life to itself.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Muselo to tak být, protože alchymisté vůbec nevěděli, o čem vlastně píší. Zda to víme dnes my, nezdá se mi zcela jisté. Buď jak buď, už nevěříme, že tajemství spočívá v chemické látce, ale spíše v jistém temném pozadí psýché, o němž ovšem nevíme, z čeho se vlastně skládá. Bude asi muset opět uběhnout několik staletí, než novou temnotu odkryjeme; vychází z ní to, co nechápeme, a přece to pociťujeme s nejkrajnější jistotou jako něco působivého.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

If only a world-wide consciousness could arise that all division and fission are due to the splitting of opposites in the psyche, then we should know where to begin.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Ne înşelăm dacă credem că inconştientul este ceva inofensiv … Desigur, el nu este primejdios în orice condiţii; dar de îndată ce apare o nevroză, acesta e un semn că în inconştient există o acumulare de energie, adică un fel de încărcătură care poate exploda … Săpăm cumva ca să dăm de o fântână arteziană şi riscăm să ne izbim de un vulcan.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

It is under all circumstances an advantage to be in full possession of one's personality, otherwise the repressed elements will only crop up as a hindrance elsewhere, not just at some unimportant point, but at the very spot where we are most sensitive. If people can be educated to see the shadow-side of their nature clearly, it may be hoped that they will also learn to understand and love their fellow men better. A little less hypocrisy and a little more self-knowledge can only have good results in respect for our neighbor; for we are all too prone to transfer to our fellows the injustice and violence we inflict upon our own natures.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

Velikost historických osobností nikdy nespočívala v jejich absolutním podrobení konvenci, ale tkvěla naopak v jejich osvobození od konvence a ve spásné svobodě. Vyčnívaly jako vrcholky hor z masy, která setrvávala v zajetí kolektivních úzkostí, přesvědčení, zákonů a kolektivních metod, a volily si vlastní cestu. A obyčejnému člověku vždycky připadalo podivné, že někdo před vyšlapanou cestou a známými cíli dává přednost strmé a úzké stezce vedoucí do neznáma. Proto se také vždycky mělo za to, že pokud takový člověk není šílený, jistě v něm sídlí démon nebo bůh; neboť ten zázrak, že by to někdo mohl dělat jinak, než jak to lidstvo odedávna dělalo, se dal vysvětlit jen nadáním démonickou silou nebo božským duchem.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

The study of medicine consists on the one hand in storing up in the mind an enormous number of facts, which are simply memorized without any real knowledge of their foundations, and on the other hand in learning practical skills, which have to be acquired on the principle “Don’t think, act!” Thus it is that, of all the professionals, the medical man has the least opportunity of developing the function of thinking.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Man is much more the victim of his psychic constitution than its inventor.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

V nevědomí ženy lze tedy očekávat podstatně jiné aspekty, než jaké nacházíme u muže. Mám-li nyní říci jedním slovem, kde jev tomto ohledu rozdíl mezi mužem a ženou, čím je animus charakteristický oproti anime, mohu říci jen: jako anima vyvolává nálady, tak animus vyvolává mínění, a tak jako nálady u muže vystupují z temného pozadí, tak mínění u ženy spočívá na stejně nevědomých, apriorních předpokladech.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

No one has any obligations to a concept; that is what is so agreeable about conceptuality—it promises protection from experience.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

That you find Kierkegaard "frightful" has warmed the cockles of my heart. I find him simply insupportable and cannot understand, or rather, I understand only too well, why the theological neurosis of our time has made such a fuss over him. You are quite right when you say that the pathological is never valuable. It does, however, cause us the greatest difficulties and for this reason we learn the most from it.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

There is no place where those striving after consciousness could find absolutely safety. Doubt and insecurity are indispensable components of a complete life. Only those who can lose this life really can gain it. A complete life does not consist in a theoretical completeness, but in the fact that one accepts, without reservation, the particular fatal issue in which one finds oneself embedded, and that one tries to make sense of it or to create a cosmos from the chaotic mess into which one is born. If one lives properly and completely, time and again one will be confronted with a situation of which one will say, ‘This is too much. I cannot bear it any more.’ Then the question must be answered, ‘Can one really not bear it?

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

Acolo unde predomină materialismul raţionalist statele se transformă mai puţin în nişte închisori, cât în nişte ospicii.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

My intellect would wish for a clear-cut universe with no dim corners, but there are these cobwebs in the cosmos.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

The acceptance of oneself is the essence of the whole moral problem and the epitome of a whole outlook on life. That I feed the hungry, that I forgive an insult, that I love my enemy in the name of Christ -- all these are undoubtedly great virtues. What I do unto the least of my brethren, that I do unto Christ. But what if I should discover that the least among them all, the poorest of all the beggars, the most impudent of all the offenders, the very enemy himself -- that these are within me, and that I myself stand in need of the alms of my own kindness -- that I myself am the enemy who must be loved -- what then? As a rule, the Christian's attitude is then reversed; there is no longer any question of love or long-suffering; we say to the brother within us "Raca," and condemn and rage against ourselves. We hide it from the world; we refuse to admit ever having met this least among the lowly in ourselves.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Not your thinking, but your being, is distinctiveness. Therefore not after difference, ye think it, must ye strive; but after YOUR OWN BEING. At bottom, therefore, there is only one striving, namely, the striving after your own being.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

If you go to thinking take your heart with you. If you go to love, take your head with you. Love is empty without thinking, thinking hollow without love

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

It is not the universal and the regular that characterize the individual, but rather the unique. He is not to be understood as a recurrent unit but as something unique and singular which in the last analysis can be neither known nor compared with anything else.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

My friends, it is wise to nourish the soul, otherwise you will breed dragons and devils in your heart.

By Anonym 20 Sep

C. G. Jung

Whereas in its developments up to the present psychology has dealt chiefly with psychic processes in the light of physical causation, the future task of psychology will be the investigation of their spiritual determinants. But the natural history of the mind is no further advanced today than was natural science in the thirteenth century. We have only begun to take scientific note of our spiritual experiences.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

We are still living in a wonderful new world where man thinks himself astonishingly new and "modern." This is unmistakable proof of the youthfulness of human consciousness, which has not yet grown aware of its historical antecedents.

By Anonym 16 Sep

C. G. Jung

If it be true that there can be no metaphysics transcending human reason, it is no less true that there can be no empirical knowledge that is not already caught and limited by the a priori structure of cognition.

By Anonym 20 Sep

C. G. Jung

When, for instance, a highly esteemed professor in his seventies abandons his family and runs off with a young red-headed actress, we know that the gods have claimed another victim.

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

A million zeros joined together do not, unfortunately, add up to one. Ultimately everything depends on the quality of the individual, but our fatally shortsighted age thinks only in terms of large numbers and mass organizations, though one would think that the world had seen more than enough of what a well-disciplined mob can do in the hands of a single madman. Unfortunately, this realization does not seem to have penetrated very far - and our blindness is extremely dangerous.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

That I feed the beggar, that I forgive an insult, that I love my enemy in the name of Christ, all these are undoubtedly great virtues. What I do unto the least o’ my brethren, that I do unto Christ. But what if I should discover that the least amongst them all, the poorest of all beggars, the most impudent of all offenders, yeah, the very fiend himself, that these are within me, and that I myself stand in need of the alms of my own kindness, that I myself am the enemy who must be loved. What then? Then, as a rule, the whole truth of Christianity is reversed: there is then no more talk of love and long-suffering; we say to the brother within us “Raca,” and condemn and rage against ourselves. We hide him from the world, we deny ever having met this least among the lowly in ourselves, and had it been God himself who drew near to us in this despicable form, we should have denied him a thousand times before a single cock had crowed.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Know all the theories, master all the techniques, but as you touch a human soul be just another human soul.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

There is no Archimedean point from which to judge, since the psyche is indistinguishable from its manifestations. The psyche is the object of psychology, and -fatally enough- also its subject. There is no getting away from this fact. "Psychology and Religion" (1938). In CW 11: Psychology and Religion: West and East. P.8

By Anonym 15 Sep

C. G. Jung

Co se od našich vzorů můžeme naučit, je především ta skutečnost, že duše skrývá obsahy nebo je vystavena vlivům, jejichž asimilace se pojí s největšími nebezpečími. Když tedy staří alchymisté své tajemství připisovali hmotě a Faust ani Zarathuštra nás nikterak nepovzbuzují k tomu, abychom je k sobě přičlenili, nezbývá asi nic jiného, než ten arogantní nárok vědomí, aby bylo samo duší, odmítnout a přiznat duši skutečnost, již našimi současnými rozumovými prostředky nejsme schopni pochopit. Nepovažuji za tmáře toho, kdo přizná svou nevědomost, nýbrž toho, jehož vědomí není ještě ani tak vyvinuto, že o své nevědomosti nic neví. Jsem toho názoru, že alchymistické očekávání, že z hmoty lze zhotovit filosofické zlato nebo všelék nebo zázračný Kámen, je sice na jedné straně iluzí (jejíž příčinou je projekce), ale na straně druhé odpovídá psychickým skutečnostem, jimž v psychologii nevědomí připadá velký význam. Alchymista totiž, jak dokazují texty a jejich symbolika, projikoval proces individuace do chemických procesů proměny.

By Anonym 17 Sep

C. G. Jung

Medicine has until recently gone on the supposition that illness should be treated and cured by itself; yet voices are now heard which declare this view to be wrong, and demand the treatment of the sick person and not of the sickness. The same demand is forced upon us in the treatment of psychic suffering.

By Anonym 18 Sep

C. G. Jung

School came to bore me. It took up far too much time which I would rather have spent drawing battles and playing with fire.

By Anonym 19 Sep

C. G. Jung

The State in particular is turned into a quasi-animate personality from whom everything is expected. In reality it is only a camouflage for those individuals who know how to manipulate it.