Best 8 quotes of Robin S. Sharma on MyQuotes

Robin S. Sharma

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  46) Лидерите без титла оставят егото си пред вратата всяка сутрин, когато влизат на работното си място. Вместо робски да преследват внушаващите ни от обществото цели, като по-големи офиси и по-високи заплати, те насочват пълното си внимание и огромните си способности към съвършеното изпълнение на своята работа. Стремят се да подобрят живота на колегите и клиентите си. И да изградят по-добра организация. Вместо да определят успеха си по това какво получават, те го определят по това, какво дават. По този начин те не само се издигат н очите на околните, но се чувстват удовлетворени и щастливи. Защото знаят, че живеят пълноценно, служейки на значима кауза.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  Be one of those rare people who just don't know how to quit.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  Change is hard at first,Messy in the middle and gorgeous at the end.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  Edine meje v tvojem življenju so tiste, ki si jih postaviš sam.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  If you focus on good, you will excel and reach higher planes. if you dwell on the negative aspects of life, you will get nowhere fast.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  I was more than my limitations; I was learning

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  Sreča pride z dobro presojo, dobra presoja pride z izkušnjami in izkušnje pridejo s slabo presojo.

 • By Anonym
  Robin S. Sharma

  You are born into genius but have you resigned yourself to mediocrity ?