Best 30 quotes in «post quotes» category

 • By Anonym

  Adeseori noi judecăm făpturile lui Dumnezeu în loc să ne predăm voii lui Dumnezeu. Cine se predă pe sine voii Lui sfinte, acela află odihnă, dar cine îşi chinuie mintea să priceapă toate, acela e neiscusit în viaţa duhovnicească. Ca să cunoască voia lui Dumnezeu, trebuie să se supună ei, şi atunci Domnul îl va povăţui prin harul Său şi viaţa îi va fi uşoară. Chiar dacă acel om ar fi bolnav sau nenorocit, va fi bucuros în sufletul lui pentru că e sănătos la suflet şi la minte şi vede cu mintea pe Domnul şi Îl iubeşte în smerenia duhului, iar din pricina iubirii Lui uită lumea şi chiar dacă îşi aduce aminte de ea, iubirea lui Dumnezeu îl învaţă să se roage pentru lume, şi aceasta până la lacrimi.

  • post quotes
 • By Anonym

  A picture is a reflection of the dreams, vision, missions and goals hidden within. Look beyond what you see.

 • By Anonym

  Cool posts and kind comments make friends. Think about others online. NetworkEtiquette.net

 • By Anonym

  Dacă îţi tai voia proprie, ai biruit pe vrăjmaşul şi vei câştiga drept cunună pacea sufletului, dar dacă îţi faci voia ta, eşti deja biruit de vrăjmaş şi urâtul va chinui sufletul tău.

  • post quotes
 • By Anonym

  Dacă am fi fost smeriţi, Domnul ne-ar fi dat să vedem raiul în fiecare zi. Dar cum nu suntem smeriţi, trebuie să luptăm şi să ne războim cu noi înşine: dacă te birui pe tine însuţi, Domnul îţi va da sfântul Său ajutor drept răsplată pentru smerenia şi osteneala ta.

  • post quotes
 • By Anonym

  Dacă cineva se roagă mult şi posteşte, dar n-are iubire pentru vrăjmaşi, nu poate avea pace sufletească.

  • post quotes
 • By Anonym

  Dacă este în tine o nedumerire, închină-te de trei ori până la pământ şi zi: "Milostive Doamne, Tu vezi că sufletul meu e în nedumerire şi mi-e frică să nu greşesc. Luminează-mi înţelegerea, Doamne." Şi Domnul te va lumina negreşit, căci El este foarte aproape de noi. Dar dacă te îndoieşti, nu vei primi ceea ce ceri. Aşa a zis Domnul lui Petru: "Pentru ce te-ai îndoit, puţin credinciosule?" [Mt 14,31] atunci când acesta începea să se scufunde în valuri. Aşa şi sufletul, când se îndoieşte, începe să se scufunde în gândurile cele rele.

  • post quotes
 • By Anonym

  Ei spun că era bogat şi se îmbrăca bine. Dar ei nu ştiu că bogăţia nu dăunează celui întru care viază Duhul Sfânt, pentru că sufletul acesta e cu totul în Dumnezeu şi e preschimbat de Dumnezeu şi uită de bogăţie şi de haine.

  • post quotes
 • By Anonym

  Când cel căruia nu i s-a dat să înveţe pe alţii învaţă totuşi, el întristează pe marele Dumnezeu.

  • post quotes
 • By Anonym

  It is proper Netiquette to provide positive reinforcement, feedback, for posts we Like. NetworkEtiquette.net

 • By Anonym

  Hitting "like" on a social media platform is the modern day version of clapping at the end of a performance.

 • By Anonym

  Man brevene med posten bandt og sagde: Vær ei sene! De svarte: Vi var aldrig vant på vei at tælle stene!

 • By Anonym

  În fiecare zi hrănim trupul nostru şi respirăm aer ca el să trăiască. Dar pentru suflet avem nevoie de Domnul şi de harul Duhului Sfânt, fără de care sufletul moare. Aşa cum soarele încălzeşte şi învie florile câmpului şi ele se întorc spre el, aşa şi sufletul care iubeşte pe Domnul este atras spre El şi-şi găseşte fericirea în El, şi în marea lui bucurie vrea ca în toţi oamenii să fie aceeaşi fericire.

  • post quotes
 • By Anonym

  Nobody is rewarded for occupying a position, but for becoming effective in the position occupied. If you occupy a position, you must have the weight of influence in order to matter!

 • By Anonym

  Netiquette Positive Word of The Day: Beautiful - Highly appealing to the senses and mind. NetworkEtiqeutte.net

 • By Anonym

  Never be anxious about maintaining the position you occupy. Be anxious about maintaining your good character and you will never lose your leadership influence!

 • By Anonym

  Possessions and positions may promote our happiness but cannot create it. Happiness is a state created by self through the realization of how the self is important to the creator.

 • By Anonym

  Pe fratele trebuie să-l dojenim cu blândeţe şi cu iubire. Pacea se pierde dacă sufletul e cuprins de slava deşartă, dacă te ridici deasupra fratelui tău, dacă judeci pe cineva, dacă vei mustra pe fratele tău fără blândeţe şi iubire, dacă vei mânca mult sau te vei ruga cu moliciune - pentru toate acestea se pierde pacea. Dacă ne facem obicei să ne rugăm din toată inima pentru vrăjmaşi şi să-i iubim, pacea va rămâne totdeauna în sufletele noastre. Dar dacă dispreţuim pe fratele nostru sau dacă-l judecăm, mintea noastră se întunecă şi pierdem pacea şi îndrăzneala la Dumnezeu.

  • post quotes
 • By Anonym

  Prin el însuşi omul e firav ca o floare a câmpului: toţi o iubesc şi toţi o calcă în picioare. Aşa e şi omul: uneori e în slavă, alteori în necinste. Dar cine iubeşte pe Dumnezeu, acela Îi mulţumeşte pentru orice întristare şi rămâne liniştit atât în cinstire, cât şi în înjosire.

  • post quotes
 • By Anonym

  Oval Window, 1953 - 1957 In 1953 came the first major changes in Beetle styling. Rear view was increasingly a problem and so the boys in Wolfsburg cut out the centre post and made the split into an oval. Some callous butchers are known to have manually cut the center post of the split rear window out either to improve rear visibility or to make their cars look newer! This window stayed in vogue until 1958 with the first small square rear window model. Note that the rear bonnet was the same as the Split, except for minor changes such as handle and ‘popes nose’ designs. Taillights are larger and also oval shaped. Outer lens is GLASS, not plastic and has a distinctive honeycomb pattern. These Bugs also came with pop-up (semaphore) indicators in the b-pillars.

 • By Anonym

  Sufletul care a cunoscut pe Domnul învaţă printr-o îndelungată experienţă că, dacă trăieşte după poruncile Lui, atunci, chiar dacă nu mult, va simţi în el harul şi va avea îndrăzneală în rugăciune; dar dacă păcătuieşte printr-un singur gând şi nu se pocăieşte, harul se scârbeşte, şi atunci sufletul tânjeşte şi plânge înaintea lui Dumnezeu. Astfel, întreaga viaţă sufletul şi-o petrece în lupta cu gândurile. Tu însă nu slăbi în luptă, pentru că Domnul iubeşte pe cel ce luptă cu bărbăţie.

  • post quotes
 • By Anonym

  Sunt oameni, şi chiar oameni mari, care atunci când se iveşte o nedumerire, nu se întorc spre Domnul; or atunci trebuie să spună deschis: "Doamne, sunt un om păcătos şi nu înţeleg ce trebuie să fac, dar Tu, Milostive, luminează-mi înţelegerea cum şi ce trebuie să fac!" Domnul cel Milostiv nu vrea ca sufletul nostru să se cufunde în zăpăceala care vine de la vrăjmaşul şi ne insuflă ce trebuie să facem şi ce nu trebuie să facem.

  • post quotes
 • By Anonym

  the first place smelled like work, so I took the second

 • By Anonym

  The NSA may, or may not have rejected the invisible secret operative application form I never even bothered to have sent over to them. I'll never know...

 • By Anonym

  So if you post it, you are awesome and "wow" and so on and so on. But if I post it as a first... nothing --- wtf???

 • By Anonym

  What you post online speaks VOLUME about who you really are. POST with intention. REPOST with caution.

 • By Anonym

  Tweet others the way you want to be tweeted.

 • By Anonym

  You have a very high probability of your quote and your name being distributed, posted, and shared around the world!

 • By Anonym

  View every obstacle as a learning post.

 • By Anonym

  What goes up, must come down." Well, Issac Newton's law doesn't apply to the internet. That's what people don't realize. When you put something up, as long as there is an internet there will be that same stuff. When you're a senior citizen, what you uploaded to Facebook at a high school party will still be there. Whatever you upload to the internet, no matter how strong your passwords and security are, guaranteed the government or some advertising corporation will look at what you post someday. The only law that applies to the internet is, "For every reaction, there is an equal and opposite reaction." Post a photograph and you'll get attention. Post your old scanned Kodak slides and family home movies, you'll get a nostalgia rush and you'll reunite people with better days. But post a bad thing, thinking you can go unnoticed, and you'll never be able to crawl out from underneath it.